MegaMocni ZaspaPrzedszkole powstało po to, by umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, a w szczególności naszym celem jest wzbudzanie zainteresowania sztuką, kształtowanie umiejętności jej odbioru oraz stworzenie warunków do rozwijania dziecięcych uzdolnień artystycznych. Przywiązujemy ogromną wagę do pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki logopedycznej oraz terapii z dziećmi z wadami wymowy. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz innowacyjnemu programowi pracy nasza placówka odnosi sukcesy, czego dowodem są ogromne postępy naszych podopiecznych.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze przedszkole było miejscem, w którym dzieci będą odkrywały swoje pasje i talenty. Ufamy, że dzięki stworzonym przez nas warunkom, nasi wychowankowie będą w przyszłości wykazywać się kreatywnością, mądrością życiową, otwartością na siebie i innych oraz wrażliwością na piękno otaczającego świata.

#

fig2.jpg

Zapraszamy do galerii zdjęć!fig3.jpg

Poznaj naszą kadrę!fig1.jpg

Regulamin!Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole oferuje całą gamę zajęć ponadprogramowych, które wspierają rozwój dzieci w wielu dziedzinach i dostarczają im wiele zabawy:

- indywidualna terapia logopedyczna z neurologopedą, profilaktyka logopedyczna w grupie, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne z absolwentką Akademii Muzycznej, zajęcia taneczne z instruktorką tańca „Just Dance”, zajęcia sportowe z profesjonalnym trenerem Judo -„Funny Judo”, zajęcia muzyczne „Muzyczna Galaktyka”, i wiele więcej!Logopedia w przedszkolu MegaMocni

Każdy rodzic chciałby aby jego dziecko rozwijało się w każdej sferze prawidłowo. W przedszkolu MegaMocni mają Państwo gwarancję wszechstronnego rozwoju. Jedną z takich sfer, na którą zwracamy szczególną uwagę jest rozwój mowy. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka. Należy pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo!zybciej, u innych wolniej lub nieharmonijnie.

PRZEDSZKOLE Z TERAPIĄ

LOGOPEDYCZNĄ W GDAŃSKU

artystyczno - logopedyczne

Pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się początkowo ze stresem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Szczególnie, jeśli pociecha ma specjalne potrzeby lub wymaga terapii logopedycznej. Nierzadko potrzebne są konsultacje z psychologiem.

Nasze przedszkole w Gdańsku zapewnia kompleksową opiekę dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wiemy, jak istotna jest wczesna terapia logopedyczna, dlatego przedszkole MegaMocni w Gdańsku zapewnia zajęcia z zakresu logopedii naszym podopiecznym. Logopedia w naszym przedszkolu obejmuje zarówno indywidualne, jak i grupowe zajęcia.

Pracownicy naszego przedszkola w Gdańsku mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Specjalnie dobrane zajęcia i metody postępowania sprawiają, że dzieci dobrze znoszą pobyt w przedszkolu. Swobodny dostęp do konsultacji z psychologiem pomaga uporać się z ewentualnymi problemami. Wiele dzieci potrzebuje konsultacji psychologicznych. Niektóre maluchy mają kłopoty z adaptacją, kontaktem z rówieśnikami, sprawiają kłopoty wychowawcze lub jeszcze inne problemy, którym zaradzić mogą właśnie konsultacje z psychologiem.

Dzieci uczęszczające do przedszkola MegaMocni w Gdańsku mają styczność z logopedą każdego dnia w ramach codziennych zajęć z terapii logopedycznej. Pozwala to na bieżąco korygować wady wymowy i utrwalać nabyte umiejętności. Problem wad wymowy u małych dzieci jest na tyle poważny, że bardzo wiele z nich wymaga terapiilogopedycznej. Nie każde przedszkole w Gdańsku zapewnia zajęcia z logopedii dla wszystkich dzieci. Dlatego wybierając przedszkole, należy zwrócić uwagę, czy logopedia znajduje się w ofercie.

Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka.

Klucz do uczenia się czyli technologia rozwoju dziecka

Wykorzystujemy elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Bogaty program edukacyjny.

Dziesięć perełek dla mózgu czyli sekwencje ruchów programu „Move to learn”.

Bogata oferta zajęć dodatkowych.

Wykorzystujemy metodę Knillów.

Wykorzystujemy metodę Dobrego Startu.

Wykorzystujemy metody opowieści ruchowej
J. G. Thulina.

Więcej informacji o metodach pedagogicznych.